Fotografier för era behov

Vi tillhandahåller effektiva och behovsstyrda tjänster inom fotografering som underlättar våra kunder att med visuella medel nå fram till sina målmarknader.

Vårt fokus ligger på att arbeta för långvariga relationer som vårdas genom ständiga förbättringar av våra arbetsprocesser samt genom grundlig förståelse av kundbehoven. På detta sätt kommer vi att kunna erbjuda effektiva och konkurrenskraftiga tjänster där kundspecifika kvalitetsmått styr vårt arbete.

Förfrågningar skickas till info@pfoto.se.

Vi är verksamma inom Storstockholm, planerade projekt kan naturligtvis utföras på önskad ort.